Duurzame Inzetbaarheid IndexDe Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX)  is een door TNO ontwikkelde en gevalideerde digitale vragenlijst. Dit instrument brengt direct in beeld hoe het met de inzetbaarheid van de medewerker voor staat. Van vakkennis en gezondheid tot werkplezier. De medewerker krijgt zelf de regie bij het vergroten van de persoonlijke inzetbaarheid. Met informatie uit de DIX stelt hij zelf concrete doelen op. Door het instrument periodiek in te zetten kunnen u en uw werknemers de effecten van de inspanningen meten.

 

Download de brochure 'Werknemers aan zet' 

 

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid een duurzaam concurrentie voordeel op bedrijfsniveau en een succesvolle carrière met goede gezondheid op individueel niveau. Duurzame inzetbaarheid verwijst naar de toekomst. Hoe blijft de werknemer zich ontwikkelen zodat hij in de toekomst lang en gezond aan het werk blijft?

 

example werknemers 1Digitale vragenlijst

De DIX is een persoonlijke inzetbaarheidsscan, digitale vragenlijst, die de duurzame inzetbaarheid van uw werknemer van verschillende aspecten meet. Er wordt gekeken naar de kennis en vaardigheden, motivatie, gezondheid, werk-privé en naar de huidige en toekomstige inzetbaarheid van de werknemer. Optioneel kan de DIX worden uitgebreid met de Workability-index (WAI).

 

De DIX bestaat uit drie onderdelen:

1. Inzicht, persoonlijke inzetbaarheidsscan
De scores zijn een weergave van de huidige persoonlijke beleving van de werknemer. Onderwerpen zoals het functioneren, toekomstverwachting, loopbaan, kennis, vaardigheden en werk-privé balans staat centraal. Het invullen van de DIX duurt c.a. 25 minuten. Na het invullen van de DIX zijn de resultaten direct zichtbaar in een rapport. De resultaten worden weergegeven middels een scoretabel, een toelichting op de scores met een bijbehorend persoonlijk advies. Het is geen diagnose, maar het geeft de werknemer concrete punten om te werken aan zijn duurzame inzetbaarheid.

 

Een voorbeeldvraag: Welk soort taken verricht je in je werk?

  • Voornamelijk geestelijk inspannende taken
  • Voornamelijk lichamelijk inspannende taken
  • Zowel geestelijk als lichamelijk inspannende taken

 

2. Verdiepende scan
Om de persoonlijke doelstellingen concreter te formuleren heeft de werknemer de mogelijkheid dit verder uit te werken in vier verdiepende scans. De verdiepende scans omvatten: leefstijl, gezond werken, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.

 

3. Doelen
De werknemer stelt een persoonlijke actieplan op. Vervolgens gaat hij met deze doelen aan de slag.

 

Duurzame inzetbaarheid index planInzicht in inzetbaarheid

De DIX is ontwikkeld om inzicht te geven in de inzetbaarheid en gezondheid van de werknemer. Een huidige trend is de vergrijzing, dit zorgt voor verschuivingen in de arbeidsmarkt. De leeftijd van de werkende mensen ligt hoog, terwijl er anderzijds minder jonge mensen de arbeidsmarkt toetreden. Het gevolg hiervan is dat men langer moet door werken. Op basis van gegevens van het Centraal Bureau van Statistiek is er een stijgende lijn opgemerkt in de arbeidsjaren van de werkenden. De centrale vraag is, hoe blijft de arbeidsproductiviteit en gezondheid van mijn werknemer optimaal ? Zowel voor de werknemer als de werkgever is dit van belang. De visie achter de DIX stelt dat "inzetbaarheid veel meer is dan; enkel in staat zijn aan de eisen van het werk te voldoen. Het gaat veel meer om het zogenoemde 'lifetime‐employability', oftewel een continu proces om gedurende het gehele arbeidsleven flexibel inzetbaar te blijven.

 

Voor de werknemer

De DIX geeft een duidelijk beeld over een aantal onderwerpen binnen de inzetbaarheid. De gegevens kan de werknemer gebruiken om zijn persoonlijke inzetbaarheid in kaart te brengen. Naar aanleiding van de vragenlijsten wordt een rapport beschikbaar gesteld met de persoonlijke uitslagen en een passend advies. De werknemer formuleert persoonlijke actiepunten en doelstellingen voor het vergroten van zijn duurzame inzetbaarheid. De gegevens worden vergeleken met een normgroep, waardoor er een betrouwbaar beeld ontstaat.

 

Naast de persoonlijke scan, is het mogelijk om extra vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten geven verdieping in een aantal onderwerpen, waardoor er een nog concreter beeld ontstaat. Ieder moment kan de werknemer stoppen met het invullen van de vragenlijst, om op een later moment opnieuw in te loggen en verder te gaan. Na het invullen van de vragenlijsten stelt de werknemer een persoonlijk actieplan op. Naar aanleiding van de uitslagen en adviezen worden persoonlijke doelstellingen geformuleerd. Het traject van de DIX wordt desgewenst ondersteund door een coach. Samen met de coach wordt het actieplan besproken om zo effectief mogelijk aan de slag te gaan met de persoonlijke doelstellingen.

 

Privacy

Privacy is van belang en daarom heeft de werknemer zelf de regie in handen. De werkgever ontvangt alleen de algemene resultaten en heeft dus geen inzicht in de individuele resultaten van de werknemer. Het is aan de werknemer of dat hij de resultaten wilt delen. De werkgever kan helpen met het behalen van de persoonlijke doelstellingen, dit wordt zeker aangeraden.

Het online portaal, waarin de DIX is opgenomen, de databases en server draaien op het beveiligde portaal van Ordina. Ordina voldoet aan de hoogste standaard van beveiliging.

 

 

 

Contact-DIC