Reorganisatie, nieuwe mensen in dienst, de loyale medewerkers die jaren in dienst zijn willen of kunnen niet veranderen, met minder mensen meer moeten doen, verhoogde werkdruk, toenemende stress hebben zijn weerslag op de organisatie cultuur. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers trots zijn op de organisatie waar zij werken? Dat klanten aangetrokken worden tot uw dienstverlening door de energie en enthousiasme van uw medewerkers? Hoe krijgen wij als organisatie onze medewerkers zo ver om te kiezen voor duurzame inzetbaarheid? Wij stappen over naar het nieuwe werken, maar hoe zorgen wij dat onze medewerkers hierin mee gaan?

 

Blijft u zitten of neemt u het heft in eigen handen?

U kunt bij de pakken neer zitten of u neemt het heft in eigen handen. De cultuur van de organisatie begint met het voorbeeld vanuit het management dat zich verspreid onder alle medewerkers. Communicatie is en blijft net als in vele organisaties een lastig punt. Hoe breng je de boodschap over zodat iedereen het begrijpt en de gedachte kan uitdragen?

 

Samen in gesprek
Een inspiratiesessie is een middel om samen in gesprek te gaan. Met alle lagen vanuit de organisatie: management, leidinggevende, medewerkers, human resources en ondernemingsraden gaan we in dialoog. Belangrijk is de reden waarom wij in gesprek gaan, de bestaansrecht van de organisatie en haar medewerkers. Onze ervaring leert dat in gesprek concrete aandachtspunten naar voren komen, soms een achterliggend aandachtspunt waarvan verschillende partijen gedeelde belangen hebben. 

 

Gesprek thema's:

-   Visie en missie
-   Duurzaam Inzetbaarheid beleid
-   Middelen
-   Communicatie
-   Human resources
-   Eigen verantwoordelijkheid
-   Planning
-   Leiding geven
-   Monitoring

 

Duurzame aanpak
Wij staan als Duurzaam Inzetbaarheid Centrum voor een constructieve en duurzame aanpak, dat betekend dat u aan het einde van de sessie een passende advies en handvatten mee krijgt om met het thema verder aan de slag te gaan. Constructief betekend dat wij naar aanleiding van de inspiratie sessie samen met u een plan opstellen om hieraan een vervolg te geven. Een eenmalige sessie op de 'heide' is leuk, maar voor duurzame resultaten is een duurzame aanpak nodig.

 

Wat levert een inspiratiesessie voor uw organisatie op:

  • Verhelderen van organisatie vraagstukken
  • Handvatten voor implementatie
  • Teambuilding
  • Energie, motivatie en betrokkenheid
  • Vertrouwen

 

Contact-DIC