Het nieuwe werken geeft kansen en mogelijkheden voor werkgevers en medewerkers. Tijd- en plaats onafhankelijk en resultaatgericht werken is een toekomst perspectief voor de organisatie anno nu. Beperkte reiskosten en daling van de huisvestingskosten zijn bijkomende voordelen. Door de verbeterde balans tussen werk en privé ontstaan er meer productieve uren. Het nieuwe werken maakt een einde aan de aanwezigheidsuren waarin medewerkers verminderd productief zijn. Het aantal uren is niet bepalend, maar het resultaat!

 

Noodzaak
Een goede transitie naar het nieuwe werken kan niet zonder adequate begeleiding en aanpak. Zonder sturing is het schip stuurloop en vaart een schip zomaar ergens op de grote oceaan. Begeleiding geeft de ondersteuning waar nodig en hiermee speelt u als werkgever in op de behoefte van uw organisatie en medewerkers.

 

Implementatie van het nieuwe werken
Als leidinggevende zie ik mijn werknemers minder, hoe kan ik op afstand leiding geven? Ik kom minder op de zaak, wat zal er gebeuren met het contact met mijn collega's? Iedere keer een andere plek zoeken om te werken; is er wel genoeg plaats of moeten we gaan vechten om een werkplek?

 

Het nieuwe werken geeft nieuwe kansen en mogelijkheden, maar dit brengt bij zowel leidinggevende als medewerkers vragen met zich mee. Vragen die zinvol zijn om samen te bespreken. Met de activerende tools en middelen worden uw medewerkers geprikkeld om met het thema bezig te zijn en oplossingen aan te dragen die passend zijn binnen uw organisatiecultuur. Onze ervaring leert dat kris-kras sessies met alle lagen en medewerkers van de organisatie bijdragen aan de interne verbinding en hierdoor vanuit meerdere perspectieven constructieve oplossingen worden aangedragen. Ter voorbereiding op de kris-kras sessies gaan we voorafgaand met de leidinggevende om de tafel, voor optimale succes waarborging.

 

 

Wij gaan niet méér werken, maar slimmer werken!

Contact-DIC