Ontwikkelingen zijn van invloed op het CAO beleid. Maakten we voorheen gebruik van collectieve systemen o.a. cafetariasystemen en cao a la carte, gaan we nu met de huidige tijd mee en over tot persoonlijke budgetten: Individueel Werknemers Budgetten (IWB).
 
 
Toepassing
De toepassing van het IWB geeft de werkgever en werknemer de gelegenheid gezamenlijk in dialoog te bepalen waaraan het budget wordt toegekend. Iedere werknemer heeft zijn persoonlijke behoeftes en deze zijn per werknemer verschillend. Het IWB speelt in op deze specifieke behoefte en geeft de werknemer eigen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid om het budget zo optimaal mogelijk te besteden aan datgene wat bijdraagt aan zijn ontwikkeling. Als werkgever kunt u een voorzet geven van mogelijkheden waaraan de werknemer het budget kan besteden. Sturing geeft richting waarbij de werknemer zelf kan bepalen welke afslag hij neemt.
 
 
Duurzame Inzetbaarheid
In de CAO worden integrale afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Afspraken die bijdragen aan de performance van werknemers en daarmee de performance van de organisatie.
 

Verbinding van branches
Scholingsfondsen worden jaarlijks toegekend aan diverse branches een middelgrote organisatie opzich heeft weinig tot geen aanspraak op de scholingsfondsen. Wij verbinden branches en arrangeren met een ‘klein’ branche collectief de aanvraag tot fondsen of subsidies.
 
  
Onze bijdrage
Wij ondersteunen u bij verschillende facetten. Of het gaat om Individueel werknemers budgetten, implementatie van Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit bij CAO beleid, scholingsfondsen en subsidies of bemiddeling met ondernemersraden en vakbonden. Investeren in uw medewerkers is investeren in uw organisatie. Duurzame Inzetbaarheid en implementatie.


 

Contact-DIC